Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Heeft u al een tijdje plannen om te onderzoeken hoe u als werkgever de werkstress kan reduceren of wilt u uw medewerkers verder laten ontwikkelen……….

Dan kan dit een mooi moment zijn om in actie te komen. U en uw medewerkers zijn immers het kostbaarste goed binnen uw onderneming.

Op 25 juni a.s. start de eerste openstellingsperiode waarin u uw subsidieaanvraag kunt indienen.

Wat komt voor subsidie in aanmerking?

Programma’s die gericht zijn op:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

De subsidie die u ontvangt bedraagt maar liefst 50% van de kosten van uw programma! Het maximum van de subsidie is gesteld op € 12.500.  Het totale bedrag van uw programma mag dus 25.000 euro bedragen.

Meer weten….. wacht niet te lang en neem contact met me op: 0611564823