Misschien heb je bijna vakantie, of heb je het nog tegoed.
Hoe dan ook, de zomer en dan in het bijzonder de vakantie, is vaak een moment van bezinning.

Het gaat nog makkelijker als je niet in je eigen omgeving zit. Door ergens anders te zijn kom je los van je dagelijks patroon en leef je meer in het hier en nu. Dat zorgt voor ontspanning. Als je ontspannen bent neemt je inspiratie toe en ontstaan nieuwe ideeën………….tijd voor bezinning dus.

Herken je deze gedachte…. “na de vakantie ga ik dingen echt anders doen”

Regelmatig ontvang ik mensen in mijn praktijk die los willen komen van hun bestaande patronen maar niet weten WAT ze precies willen en HOE ze dit kunnen realiseren. Wat mensen vaak wel weten is wat ze niet meer willen!

Disney strategie
Om helderheid te krijgen in wat iemand wel wil en welke stappen nodig zijn om zijn/haar doel te bereiken pas ik vaak de “Disney strategie” toe.
Omdat Walt Disney het vermogen had om van dromen werkelijkheid te maken, heeft de ontwikkelaar van NLP, Robert Dilts, de denkstrategie van Walt Disney in een model gegoten. Hij noemde dit de “Disney Strategie”. Deze methode is te gebruiken om persoonlijke vernieuwing te realiseren, om in teams meer creativiteit en vernieuwing te brengen of om in brainstormsessies te gebruiken.
Walt Disney had het vermogen om ideeën vanuit 3 verschillende perspectieven te onderzoeken en te bekijken. Vanuit die verschillende perspectieven zocht hij synergie.
Deze drie perspectieven worden De Dromer, De Realist en De Criticus genoemd.
In de rol van De Dromer worden ongekende ideeën en doelen gegenereerd en geformuleerd. In deze fase probeer je een antwoord te vinden op de vraag wat je wilt zoals bijvoorbeeld: een dag in de week vrij, 2 keer per week sporten, 30% minder werkdruk, 3 avonden in de week vrij, 4 keer in de week met het hele gezin samen eten, etc. Er zijn in deze fase geen grenzen.
De Realist gaat vervolgens kijken of alle onderdelen van de “droom” in werkelijkheid omgezet zouden kunnen worden. Wat is er nodig, welke middelen zet je hiervoor in, welke mensen heb je nodig, wat is je tijdspad? Deze vragen stelt de realist zich en daarmee probeert hij een beeld te krijgen van het eindproduct.
De Criticus zal al deze ideeën toetsen, filteren en verfijnen. Neem altijd in ogenschouw dat de criticus niet de dromer of de realist bekritiseerd, maar het plan.
Mogelijk kan deze strategie jou helpen om je wensen en acties helder te krijgen.
Neem pen en papier bij de hand en schrijf op wat er in je op komt.

Hulp nodig om te reflecteren en dit proces te begeleiden?
Neem contact met me op zodat we na jouw vakantie ook daadwerkelijk stappen kunnen gaan zetten om jouw wensen te realiseren!