Nog 2 weken de tijd om uw aanvraag ESF voor te bereiden..

Van 12 november tot en met 16 november a.s. kunt u uw aanvraag in het kader van de ESF subsidie duurzame inzetbaarheid indienen.

Dit komt dus nu heel snel dichterbij!

Doel
Bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Europa (en ook Nederland) stimuleert bedrijven om projecten te lanceren die ervoor zorgen dat werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Nu en in de toekomst.
Verdeling van geld
In totaal stelt het ESF, in de periode 2014 tot en met 2020, 507 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse bedrijven en instellingen. De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van € 12.500,-.
Projecten
Het ESF heeft 4 thema’s benoemd waarbinnen de projecten moeten vallen. Uw project dient zich op minimaal één van deze thema’s te richten:
a.
het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
b.
het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
c.
het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
d.
het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.
Eisen
Een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag niet langer duren dan 10 maanden.
Verder komen uitsluitend de advieskosten van externe adviseurs voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100,- (exclusief btw) per uur.
U, als werkgever, moet kunnen aantonen dat u minimaal 2 medewerkers in dienst heeft én dat de medewerkers actief betrokken zijn bij het project.
Hulp nodig bij het formuleren, aanvragen en implementeren van uw project?
Kijk op mijn website voor meer informatie: mariekekersten.nl/coaching/werkgevers of bel: 06-11564823.