Hoe signaleer en bespreek ik werkstress bij mijn medewerker?

Vorige week was de week van de Werkstress. Er is veel over te doen geweest.

Als tip gaf ik ….. ga in gesprek met uw medewerker over werkstress in het functioneringsgesprek. Maar hoe pakt u dit nu concreet aan?

Stress-signalen:

Tip: ga ter voorbereiding op het functioneringsgesprek onderstaande “stress-signalen” eens in gedachten na bij de medewerkers waar u leiding aan geeft:

Veranderingen in communicatie:

 • Medewerker is stiller en minder open dan voorheen
 • Medewerker is gejaagd en/of vertoond geïrriteerd gedrag
 • er ontstaan conflicten
 • medewerker reageert emotioneel

Veranderingen in opstelling naar collega:

 • medewerker toont minder dan voorheen interesse in collega’s
 • men gaat bepaalde collega’s ontlopen
 • tolerantie naar collega’s neemt af

 Veranderingen in prestaties:

 • het werktempo wordt lager
 • er wordt beduidend minder gepresteerd dan vroeger
 • taken worden niet afgemaakt
 • minder aanpassingsvermogen: problemen lijken groter dan voorheen
 • de werknemer komt frequent om hulp vragen en komt onzeker over
 • werknemer is vergeetachtig en verstrooid

Veranderingen in gewoonten:

 • duidelijke veranderingen ten aanzien van eten, drinken of roken
 • duidelijke veranderingen ten aanzien van lichamelijke verzorging en kleding

Veranderingen in verzuim of ziektegedrag:

 • men komt vaker te laat of helemaal niet op afspraken
 • medewerker ziet er moe uit en klaagt over slecht slapen
 • men meldt zich vaker voor kortere periodes ziek
 • vage lichamelijke klachten, hoofdpijn, maagpijn, rugpijn
 • frequent klaaggedrag
 • gespannen uiterlijk: opgetrokken schouders, minder oogcontact

Het functioneringsgesprek:

 • Bespreek bovenstaande bevindingen met uw medewerker;
 • Stel vooral vragen zodat u zoveel mogelijk informatie krijgt;
 • Vraag ook eens naar de hersteltijd na het werk. Hersteltijd langer dan een uur is een belangrijk signaal dat kan duiden op stressklachten;
 • Van welke aspecten in het werk krijgt de werknemer energie en hoe schat hij/zij zijn energieniveau in, in vergelijking met de afgelopen jaren;
 • Vraag hem wat hij/zij en u kunnen doen om weer tot betrokkenheid te komen;
 • Check bij de werknemer de balans tussen taken die energie kosten en energie geven. Heeft hij teveel taken die energie vragen?
 • Probeer de situatie zo goed mogelijk in te schatten. In welke mate is er sprake van gezonde spanning tot ernstige werkstress?
 • Bekijk samen de planning en/of het takenpakket en stuur deze bij;
 • lees mijn eerdere artikel over het vergroten van werkplezier en pas deze tips toe;
 • Hebt u het idee dat er meer speelt maar krijgt u niet de onderste steen boven? Dan is het belangrijk dat u deskundige hulp inschakelt.
  Het uitvallen van een medewerker kost veel tijd en geld!

Hulp nodig?

Neem contact met me op.

 

 

De week van de werkstress

De week van de werkstress

Aankomende week wordt voor de vijfde keer de Week van de Werkstress georganiseerd. Dit jaar staat de week helemaal in het teken van stresspreventie en werkplezier. Volgens onderzoek van TNO kan door voldoende werkplezier voorkomen worden dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Tijdens de Week van de Werkstress zetten daarom honderden bedrijven in heel Nederland werkplezier centraal.

Naar mijn mening zou werkstresspreventie en werkplezier niet alleen deze week centraal mogen staan maar het hele jaar!

Werkplezier

Hoe zorg je nu als werkgever voor werkplezier?

 1. Geef je medewerkers vrijheid bij de aanpak van hun werk;
 2. Steun je medewerkers door oprechte aandacht en betrokkenheid te tonen;
 3. Laat je waardering blijken voor het werk van uw medewerkers;
 4. Bied flexibele werktijden aan als dit mogelijk is;
 5. Zorg voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerker;
 6. Voer regelmatig 1 op 1 gesprekken met medewerkers.

 Werkstresspreventie

Wat kunt u als werkgever preventief doen tegen werkstress?

 1. Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving;
 2. Stem de hoeveelheid werk af op de belastbaarheid van de medewerker (elke medewerker heeft een andere belastbaarheid!);
 3. Zorg voor afwisseling in werk bij hoge mentale inspanning;
 4. Breng overwerk in beeld; vooral “onzichtbaar” overwerken is een risico;
 5. Laat periodiek een vitaliteitsscan uitvoeren onder uw medewerkers;
 6. Maak medewerkers bewust van hun leefstijl en het effect hiervan op hun gezondheid;
 7. Zorg dat medewerkers niet pauzeren op hun werkplek;
 8. Bij een zittend beroep: stimuleer een buitenwandeling tijdens de lunch;
 9. En niet te vergeten…. Ga in gesprek over werkdruk met de medewerkers!

Mogelijk bent u op dit moment uw eindejaarsgesprekken aan het voorbereiden.

Benut dit gesprek om bovenstaande eens door te nemen met uw medewerkers!