Hoe vitaal is uw organisatie?


Uw medewerkers zijn het kostbaarste goed van uw organisatie. Vitaliteit van uw organisatie hangt dus sterk samen met de vitaliteit van uw medewerkers.
Het is dus van groot belang dat uw medewerkers gezond zijn en met plezier naar het werk komen. Dan haalt u het maximale uit uw medewerkers.
Natuurlijk bent u zich hiervan bewust. Echter u worstelt met de vraag……hoe doet u dit in de praktijk?

Signaleert u de volgende problemen:

  • u signaleert een hoge werkdruk bij medewerkers en weet niet hoe dit aan te pakken;
  • het ziekteverzuim in uw organisatie is hoog maar u krijgt het tij niet gekeerd;
  • u ziet dat medewerkers zich niet bewust zijn van hun leefstijl en het effect hiervan op hun gezondheid;
  • u zou graag preventief aan de slag gaan om ziekte te voorkomen maar weet niet hoe dit aan te pakken;
  • u vermoedt dat uw medewerker in een belastende privé- situatie zit en durft dit niet ter sprake te brengen;
  • u zou medewerkers meer willen bieden op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en talentbenutting maar het ontbreekt u aan tools en tijd;
  • u weet niet hoe u oudere medewerkers inzetbaar kunt houden in uw organisatie.

Als u zich herkent in een of meerdere van bovenstaande problemen heeft u waarschijnlijk nog onvoldoende nagedacht over Duurzame Inzetbaarheid.

Samenwerking met StartKracht

Soms is het niet (meer) haalbaar om uw medewerker terug te laten keren in zijn / haar oude functie.
Voor onderstaande trajecten werk ik samen met StartKracht B.V.:

  • Spoor 2 traject
  • Outplacementtraject

StartKracht B.V heeft diverse locaties in Noord-Brabant waaronder Erf de Schutkooi in Vortum-Mullem.

Voor verdere informatie over voornoemde trajecten verwijs ik naar de website van StartKracht 

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Persoonlijk coachbudget (PCB)

Heeft u als werkgever wel eens overwogen om aan een medewerker een persoonlijk coachbudget te verstrekken?

Met dit budget draagt u bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Door coaching in te zetten kunnen in een vroegtijdig stadium vraagstukken rondom werk en privé beantwoord worden. Hierdoor voorkomt u een gespannen of ontevreden medewerker met alle gevolgen van dien.

Een coachbudget verdient u dus altijd terug.