Hoe vitaal is uw organisatie?


Uw medewerkers zijn het kostbaarste goed van uw organisatie. Vitaliteit van uw organisatie hangt dus sterk samen met de vitaliteit van uw medewerkers.
Het is dus van groot belang dat uw medewerkers gezond zijn en met plezier naar het werk komen. Dan haalt u het maximale uit uw medewerkers.
Natuurlijk bent u zich hiervan bewust. Echter u worstelt met de vraag……hoe doet u dit in de praktijk?

Signaleert u de volgende problemen:

  • het ziekteverzuim in uw organisatie is hoog maar u krijgt het tij niet gekeerd;
  • er ontstaat meer vraag naar flexibel werken (zowel in werktijden als werkplek) maar u weet niet hoe dit vorm te geven;
  • u ziet dat medewerkers zich niet bewust zijn van hun leefstijl en het effect hiervan op hun gezondheid;
  • u zou graag preventief aan de slag gaan om ziekte te voorkomen maar weet niet hoe dit aan te pakken;
  • u zou medewerkers meer willen bieden op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en talentbenutting maar het ontbreekt u aan tools en tijd;
  • u weet niet hoe u oudere medewerkers inzetbaar kunt houden in uw organisatie.

Als u zich herkent in een of meerdere van bovenstaande problemen heeft u waarschijnlijk nog onvoldoende nagedacht over Duurzame Inzetbaarheid.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Omdat uw medewerkers ook wel eens kunnen uitvallen werk ik samen met Werk-Vitaal in Reuver.
Zij begeleiden vooral regionale werkgevers op gebied van verzuim (wet verbetering poortwachter) en arbozorg.
Werk-Vitaal is opgenomen in het register van gecertificeerde arbodiensten en ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hierdoor bent u verzekerd van een integrale benadering.
Samen kunnen wij u begeleiden om uw beleid in het kader van Duurzame Inzetbaarheid te formuleren en te implementeren.
Individuele coaching van medewerkers in het kader van re-integratie en persoonlijke ontwikkeling is hierbij inbegrepen.