Wat doe ik?

Ik ben gediplomeerd Coach Practitioner en volg momenteel de post-hbo opleiding
Excellent Coach met de methodiek ‘Paard als Spiegel’. Ik ben aangesloten bij de
beroepsverenigingen NOBCO/EMCC (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en
HorSense.

In mijn werk geniet ik van het succesvol begeleiden van cliënten in de leeftijd van
circa 30 tot 50 jaar die kampen met (een van de) volgende klachten:

•    Innerlijke onrust en gejaagdheid
•    Onzekerheid en twijfels
•    Faalangst en laag zelfbeeld
•    Spanning/stress
•    Burn-out

Mijn ervaring is dat de 4 elementen van de mens: fysiek (doen), cognitief (denken), affectief (gevoel) en spiritueel (bezieling en waarden) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Als deze elementen niet met elkaar verbonden zijn leidt dit tot
onbalans. Deze onbalans is vaak de oorzaak van de hierboven omschreven klachten.
In ons proces van genezing kan het niet anders dan dat we alle elementen aandacht
geven, steeds weer de cyclus doorlopen en met elkaar verbinden om daar te komen
waar we allemaal willen zijn: in balans.

Hoe werk ik?

Dat is dan ook kenmerkend voor mijn manier van werken: ik richt me zowel op het fysieke, het mentale, het emotionele als het spirituele vlak.
Mijn methoden om dit te realiseren zijn het inzetten van het paard en de natuur in mijn coachsessies. Hierdoor zet ik mensen ook letterlijk in beweging door te wandelen in de natuur of aan de slag te gaan met het paard.

Mijn ervaring is dat coaching met paarden of in de natuur zeer ontspannend, effectief en krachtig is.

Als cliënt sta je op de voorgrond, elke persoon is voor mij uniek en heeft een eigen pad te volgen! Daarom volgt elk coachtraject ook zijn eigen weg. Geen traject is gelijk en volgt het pad van jou! Als je het fijn vindt om samen te wandelen zodat je dan de verbinding voelt met de natuur en makkelijker kunt praten, dan doen we dat. Spreken beelden je meer aan dan, proberen we via die weg een ingang te vinden. En de paarden staan ons natuurlijk ter beschikking voor de Paardencoaching mocht je dat meer aanspreken.

Dit zijn mijn basisbeginselen in mijn leven en ook in coaching.

Mijn coachsessies zullen dan ook deze waarden als uitgangspunt hebben. Deze waarden vertalen zich als volgt in mijn gedrag:

Betrouwbaar:

Afspraken die ik met jou maak kom ik na;
Ik heb geaccrediteerde opleidingen genoten als onderdeel van mijn bekwaamheid en ik zorg dat mijn kennis actueel blijft.
Ik ben aangesloten bij beroepsverenigingen in mijn vakgebied en hanteer de daar opgestelde richtlijnen wat betreft ethische gedragscode c.q.
beroepsgeheim en klachtenreglement, evenals kwaliteitsgarantie.

Betrokken:

Tijdens een coachsessie en coachtraject kan ik me gemakkelijk inleven. Tijdens het traject wil ik op de hoogte blijven van hoe cliënt zich voelt. Dit doe ik door jou in de gelegenheid te stellen tussen sessies in met mij te bellen.
Mijn werk, mijn gezin, familie en vrienden zijn belangrijke pijlers in mijn leven. Ook voor mij persoonlijk is de dagelijkse praktijk een terugkerende oefening en toetssteen voor mijn inzichten.

Eerlijk:

Ik ben eerlijk over de verwachtingen die ik zelf heb van een coachtraject en over wat ik van een coachee verwacht. Dit betekent ook dat ik jou zal doorverwijzen naar een andere professional als dit aan de orde is. Tevens geef ik feedback en spiegel ik coachee in hetgeen ik waarneem ook al is dit soms confronterend. Dit doe ik uiteraard op een respectvolle wijze.

Daadkracht:

Ik werk met directe handvatten voor inzicht, stappenplan en methoden waarbij jij makkelijker in actie kunt komen om jouw doel te bereiken.

Passie:

Mijn persoonlijke ervaring is dat leven en werken vanuit jezelf het meeste plezier en resultaat geeft. Het idee, van coachen mijn dagelijkse werk te maken, is voortgekomen uit mijn passie voor werken met mensen & teams. In mijn 20 jarige loopbaan als werknemer en adviseur in het bedrijfsleven, heb ik ervaren hoe mensen opbloeien als ze hun kracht weer in beeld krijgen en weer durven toelaten in hun dagelijkse handelen.

Visie en Missie

In onze huidige gejaagde westerse maatschappij ligt het accent op “Presteren”.

Presteren in je relatie en gezin, in je baan of als ondernemer, presteren in het
verenigingsleven en in je sociale netwerk.

Velen van ons lijden onder deze druk. Dit uit zich in spannings- en burn-outklachten
alsmede werk-gerelateerde klachten en faalangst.
Vaak ook zit hieronder nog een “diepere laag” van onverwerkt verdriet of een
familiair patroon.

Ook zie ik in de wereld meer bewustzijnsveranderingen optreden.
Meer en meer mensen die zichzelf de vraag stellen… is dit het nou? Waar ben
ik mee bezig? Wil ik dit de rest van mijn leven nog volhouden zo? Wie ben ik eigenlijk
en wat is mijn levensmissie?

Als coach werk ik zodanig, dat de gecoachte het beste uit zichzelf haalt. Ik ben een
betrokken, gedreven gesprekspartner, die beschikbaar is voor de ontwikkeling van
de ander. Vanuit een grote interesse in het levensproces van anderen zie en volg ik
hun proces. Ik laat mensen in hun eigen kracht komen, door het ontdekken en
gebruik maken van hun eigen mogelijkheden en talenten.

COACHING

WANDELCOACHING

PAARDENCOACHING